JE EX TERUGWINNEN MOEILIJK? 
Je bent in de categorie:        RELATIEPROBLEMEN    

Is mijn relatie nog de moeite waard?

In dit artikel c.q. podcast wil ik het graag hebben over situaties waarbij mensen op een gegeven moment op een punt in hun leven komen en zich afvragen ‘moet ik nog wel met deze relatie doorgaan’ ‘is mijn relatie nog wel de moeite waar om voor te vechten’.

Dat is de groep mensen die zich niet helemaal happy voelen en opeens twijfels beginnen te krijgen of hun partner wel de geschikte partner is.

En dan heb je de groep mensen waarvan de relatie al over is en zeggen dat ze hun ex terug of relatie terug willen omdat ze zich realiseren dat ze hun relatie hebben laten verslonzen, hun partner voor lief namen en daardoor aan de kant zijn gezet.

Hoe het ook zij, het is in ieder situatie, of je nu nog in een relatie zit of niet, van groot belang dat je serieus nadenkt over de vraag ‘wat maakt dat ik deze relatie wil behouden’ of ‘wat maakt dat ik mijn ex terug wil’ 'is mijn relatie nog wel de moeite waard om in te investeren?'

Wat maakt nu dat een relatie de moeite waard is om voor te vechten?

Het is in ieder geval heel goed dat je jezelf deze vraag stelt, maar allereerst: wat versta jij eigenlijk onder 'vechten'?

Houdt dat voor jou in ‘het verbeteren van de relatie’ of ‘het terugwinnen van je ex’? Hoe dan ook het maakt in principe niet uit. De meeste mensen willen hun ex terug omdat ze  de pijn niet meer willen voelen.

Ze zijn als het ware verslaafd geraakt aan hun partner en weten niet hoe ze om moeten gaan met de nieuwe situatie. Ze zijn bang om alleen achter te blijven.

Diezelfde angst kan dus ook heersen onder de twijfelaars die nog niet goed weten of ze nu moeten blijven of juist bij hun partner weg zouden moeten gaan.

Dus wat zijn nu belangrijke vragen die je jezelf zou kunnen stellen om hierover de juiste beslissing te maken?

Wat maakt dat een relatie de moeite waard is om te behouden en hoe zorg je er nu voor dat je je niet laat verblinden door angst als je na het lezen van dit artikel of het beluisteren van bovenstaande podcast bedenkt dat je feitelijk bij je partner blijft omdat je bang bent om alleen achter te blijven?

kunnen rekenen op elkaar

Wees eerlijk met jezelf en je (ex)partner

Het gaat er dus om dat je eerlijk antwoord geef als ik je vraag ‘is je relatie veilig genoeg’? Heb je het gevoel dat je echt gezien wordt? Maar andersom geldt  ‘geef jij je partner genoeg zodat hij/zij het gevoel heeft dat hij/zij gewaardeerd en gezien voelt?’

Voel je nog voldoende liefde en zo ja, is dat dan ook echt wat je liefde kunt noemen of is het eerder energie gebaseerd op angst?

Dus even terug naar de vraag ‘is je relatie veilig genoeg’ om vervolgens te kunnen zeggen ‘ja ik wil ervoor vechten, mijn partner is de moeite waard’ en ‘ja ik wil mijn relatie weer terug want ik heb voldoende redenen om te kunnen zeggen dat die relatie echt de moeite waard is'.

Een veilige relatie dus, wat is dat dan precies?

Wel, daar valt heel veel over te zeggen en je zult het misschien niet geloven als ik zeg dat er heel veel mensen zijn die in een onveilige relatie zitten en dat niet eens weten. Dat er heel veel mensen zijn die hun ex terug willen en niet eens beseffen dat ze blij mogen zijn dat de relatie over is, juist omdat de relatie zo onveilig was.

Want zeg eens eerlijk, wanneer je het gevoel hebt dat je niet meer gezien wordt, of dat je niet jezelf kunt zijn dan geeft dat een heel onveilig gevoel. Echter zijn er toch heel veel mensen die ondanks dit toch bij hun partner blijven of hun ex terug willen.

Vraag je jezelf dus af ‘kan of kon ik mezelf zijn en mijn gevoelens delen? Werd ik ook gezien?. En was dat andersom ook?: kan of kon mijn partner zijn/haar gevoelens uiten zonder dat ik weer boos werd? 

Veiligheid gaat over je gewaardeerd en gerespecteerd worden en je kwetsbaar kunnen opstellen

Dus veiligheid gaat over jezelf kunnen zijn, gewaardeerd en gerespecteerd worden, en niet dat je het idee hebt dat je een bepaalde rol hebt moeten spelen om geaccepteerd te worden.

Als je nu zegt dat die openheid in je relatie er niet is of niet was, waarom zou jij dan niet beginnen om die eerste stap daartoe te zetten? En als je nu gedumpt bent door je ex en je moet nu tot de conclusie komen dat er geen openheid, of anders gezegd onvoldoende veiligheid was, wat maakt dan dat je je ex terug wilt.

Dus dat is alvast een hele belangrijke dat je kunt zeggen ‘ja, wij konden of kunnen onszelf zijn’ of ‘wij wisten elkaars mening altijd te respecteren ook al denken we verschillend over een aantal zaken’

En als dat niet zo is, dan wordt het tijd om daar aan te werken, dat je bijv zegt ‘ik merk dat ik het lastig vind om te zeggen wat ik werkelijk voel, misschien komt dat door mijn angst dat ik je kwets of dat je het verkeerd zal opvatten, maar misschien zie ik dat verkeerd en kan ik wel bij jou terecht’

Op die manier stel je jezelf kwetsbaar op wat automatisch ook de kans vergroot dat je partner zichzelf eveneens kwetsbaar opstelt.

Als jij het gevoel hebt dat je partner te gesloten is zeg dan bijv. ‘ik heb het gevoel dat je ergens mee zit en het niet durft te zeggen, maar ik wil dat je weet dat je veilig bent bij mij’

Wees dus niet bang om eerst jezelf kwetsbaar op te stellen, want hoe meer jij dat doet hoe meer je partner dat ook zal doen.

veilige relatie

Kunnen jullie je openstellen naar elkaar?

Dus een open veilige sfeer in de relatie is dus heel belangrijk. Is dat er niet dan kan dat voor veel stress zorgen. En wanneer je bent om daar iets over te zeggen, weet dan dat je die angst zult moeten erkennen om tot verandering te komen.

En dan wil ik hier nog even verder op doorgaan door je te vragen: wat maakt dan dat jij je niet open kunt stellen? Dat je je niet kwetsbaar durft op te stellen?

En als je nu tot de conclusie komt dat er helemaal nooit geen sprake was van een open en veilig sfeer, wat maakt dan dat jij dan toch in deze relatie wilt blijven, of wat maakt dan dat je je ex terug wilt?

Angst om alleen achter te blijven

De meeste mensen vertellen me dat dat is omdat ze bang zijn om alleen achter te blijven.

De vraag die ik dan vaak stel is: wat gebeurt er precies in je hoofd dat dat idee je zo angstig maakt.

Met andere woorden: welke voorstelling heb jij van het vrijgezellenleven, van alleen te zijn? Is het waar dat het idee, dat beeld van alleen zijn jou dan een nog onveiliger gevoel geeft dan wanneer je zou blijven in een onveilige relatie?

Doe deze oefening voor  meer inzicht

Dus kun jij je een situatie herinneren waarbij jij je niet helemaal op je gemak voelde bij je ex?

Dat kan dan van alles zijn, bijvoorbeeld omdat je voelde dat je ex er niet voor open stond voor wat jij te zeggen had, omdat je zoiets had als ‘hij of zij zal me toch niet begrijpen’

Maar het kan ook zijn dat je verward bent door het gedrag van je partner of van je ex. In ieder geval probeer je je eens een situatie te herinneren waarbij je je nu niet bepaald erg comfortabel voelde.

Je kunt nu je ogen even sluiten zodat je niet afgeleid wordt door geluiden of beelden vanuit de omgeving waar je zit en ga dan eens terug naar dat moment en zie dan eens wat je daar ziet, alsof het eigenlijk in het nu gebeurt.

Kijk dan eens naar jezelf alsof je jezelf daar ziet, misschien zie je jezelf vol met twijfels en dat je jezelf afvraagt, kan ik dat nu wel zeggen?

En misschien zie je jezelf het dan ook zeggen of je herinnert je misschien dat dat een onbehaaglijk moment was, omdat je toen een soort angst voelde om jezelf te uiten, bang voor de reactie van je partner.

nadenken over je relatie

Observeer eens wat er in je hoofd omgaat? Hoe kijk jij naar je partner? Hoe kijkt hij of zij naar je? Wat doe je vervolgens? Wat doet je partner? En levert die actie jou iets op?

Ga dat gewoon eens onderzoeken bij jezelf en stel jezelf dan eens de vraag:

Als alles mogelijk was in deze wereld, wie had ik dan het liefst voor me willen zien op dat moment?

Is dat mijn ex, mijn partner? of toch iemand anders?

Zie ik een persoon voor me die bereidwillig is om naar mij te luisteren gewoon omdat ik word gezien? gerespecteerd en gewaardeerd zoals ik ben?

Dus neem even de tijd om dat eens voor de geest te halen en jezelf dat eens af te vragen. Dan hoop ik dat je hier een eerlijk antwoord wilt geven, dus laat die gevoelens van angst maar even weg en beeld je dan in dat alles mogelijk is. 

Je hebt dan dus de keus om jouw ideale partner uit te kiezen en dan vraag ik me af, wie is die persoon dan?

Is dat je ex of iemand waarvan jij stiekem denkt ‘nou ik zie wel een persoon voor me, maar die persoon bestaat toch niet of die persoon is toch onbereikbaar voor mij’.

Als dat zo is, weet dan dat dat echt een overtuiging is die ook weer voortkomt uit angst.

Een overtuiging die je ongetwijfeld ooit hebt gecreëerd op basis van een eerdere ervaring, dat kan zijn een persoonlijke ervaring of een ervaring die je hebt gehad met andere mensen, of zelfs verhalen die je hebt gehoord.

Verhalen die jij in ieder geval voor waar hebt genomen.

Stel dat je in deze oefening, als je heel eerlijk bent met jezelf, zegt ‘hmmm ik zie dan denk ik toch wel een andere persoon voor me. Het is eigenlijk een liefdevoller persoon, een persoon die mij waardeert voor wie ik ben, die vind dat ik goed genoeg ben’.

Als dat zo is heb dan ook de moed om te zeggen ‘goed, dat weet ik dan nu, ik erken dat ik dat niet heb ervaren met mijn ex of ik erken dat ik dit nu niet ervaar in mijn relatie, en wat maakt dan dat ik twijfel of ik in deze relatie moet blijven of niet, wat maakt dan dat ik hem/haar toch terug wil?

De angst 'Ik kom nooit meer zo'n leukerd  meer tegen'

Het antwoord is eigenlijk wel duidelijk, en ik zei het net al, het is jouw eigen angst voor het onbekende.

Jouw angst dat je denkt nooit meer zo’n leuk persoon tegen te komen en de overtuiging die je daarover hebt.

Daardoor ben je geneigd jezelf te foppen door te zeggen ‘ja maar mijn ex had ook nog heel veel andere leuke kanten.

Misschien begrijp hij/zij mij niet altijd en kon ik mijn ei niet altijd kwijt, maar, we hadden het toch ook heel leuk samen’

Maar dan zeg ik ‘pas op, weet dat je jezelf voor de gek houdt'.  

Zolang je jezelf voor de gek houdt door situaties mooier te maken dan ze in werkelijkheid zijn, of je partner of ex mooier maakt dan dat hij of zij in werkelijkheid is, weet dan dat je op een gegeven moment in de toekomst de keerzijde daarvan gaat zien. 

angst in de relatie

Het is eigenlijk uitstel van executie. Vroeg of laat zul jij je ex van alles gaan verwijten of zal jouw ex jou van alles kunnen gaan verwijten, gewoon omdat je NU de moed niet hebt om een verstandig besluit te nemen.

Neem je verantwoordelijkheid

Wees dus eerlijk met jezelf en neem je verantwoordelijkheid. Op de vraag of het verstandig is om je ex te willen terugwinnen of bij je partner te blijven kan ik je geen antwoord geven, kan niemand jou daar een antwoord op geven behalve jijzelf.

Jij zult altijd heel eerlijk en objectief naar jezelf moeten willen en durven kijken, maar ook naar je ex, je huidige relatie. Hoe eerder je dat doet hoe beter. Dat zal veel narigheid, veel stress voorkomen.

Stresshormonen in je lichaam zorgen er bovendien voor dat je niet alles helder kunt zien en dus ook de kans vergroot verkeerde beslissingen te nemen.

Een andere reden waarom je bij je partner blijft terwijl je niet gelukkig bent, of waarom je je ex koste wat het kost terug wilt ondanks dat je weet dat je relatie onveilig is, kan ook voortkomen uit het feit dat je nog nooit op eigen benen hebt leren staan, nooit je eigen boontjes hebt hoeven doppen......

Waarom mensen hoppen van de ene relatie naar de andere

Er zijn heel veel mensen die uit een onveilige relatie stappen om vervolgens direct weer in een andere onveilige relatie te stappen. Dat heeft te maken met het feit dat ze hun eigen onbewuste problemen, overtuigingen of oude pijn nog niet hebben opgeruimd. Al hun acties zijn dan gebaseerd op angst.

Het is niet zo dat ze dat bewust doen, want we zijn altijd wel op zoek naar veiligheid, maar als je zelf nooit veilige relaties hebt gekend, bijvoorbeeld doordat je ouders jou geen veiligheid konden bieden, zul je dat ook niet herkennen in liefdesrelaties.

Hoe herken je een veilige relatie?

Dus hoe kun nu een veilige relatie herkennen en weten dat die relatie
de moeite waard is om in te blijven investeren?

Ik noem alvast de allerbelangrijkste reden. Het is wel een hele mond vol maar daarmee is vrijwel alles ook gezegd.

In een veilige relatie is er stabiliteit , rust ondanks dat er verschillen zijn omdat de relatie is gebaseerd op wederzijds respect, waardering en vertrouwen.

Stabiliteit en rust

Wanneer er wederzijds respect, waardering en vertrouwen is, is er geen ruimte voor drama. Is er geen behoefte aan machtstrijd.

Het betekent beslist niet dat je relatie dan saai is, of dat je samen dezelfde muzieksmaak moet hebben of dezelfde dingen interessant zou moeten vinden of samen iedere avond naast elkaar op de bank moet zitten.

Stabiliteit en rust zorgt ervoor dat je weet wat je aan elkaar hebt, dat je samen goede beslissingen kunt maken.

Het houdt ook in dat je elkaar de ruimte geeft dat je verschillend van elkaar denkt, dat ook respecteert en waardeert, en samen tot oplossingen kunt komen, waar jullie beiden happy mee zijn.

In een stabiele relatie waar rust is, weet je ook dat je op elkaar kunt rekenen, op elkaar kunt terugvallen, Dat is één van de fundamenten van een relatie en wat maakt dat een relatie veilig is. 

Kom na wat je belooft

Wanneer je iets belooft en je komt dat vervolgens niet na, dan zorgt dat voor stress, onrust, verwarring, verwijten naar elkaar, kortom het werkt een onveilige relatie in de hand.

Je raakt steeds meer teleurgesteld in elkaar en dan ontstaat er verwijdering.

Heb je daarentegen een partner die rust uitstraalt, een partner waar je altijd op kunt rekenen, wees daar dan zuinig op!

Vind je dat alles in je relatie en vind je je relatie saai? Praat er dan samen over en zoek wegen om je relatie spannender te maken. Hiervoor zijn tal van oplossingen waar ik in een latere podcast nog zeker op terug zal komen.

Is je stabiele en veilige relatie die je had nu voorbij en realiseer je je dat maar al te goed, kun je dat uiteraard alsnog zeggen tegen je ex, bijv. door hem/haar te zeggen

‘ik ben je dankbaar dat ik altijd op je kon rekenen, dat je iemand bent op wie je kunt bouwen. Dat is een eigenschap waar je trots op mag zijn’.

Dat is ook nog eens een hele positieve suggestie die ervoor kan zorgen dat je ex zich daarvan bewust wordt en het fijn zal vinden om dat van jou te horen, wat vervolgens ook weer de verstandhouding ten goede komt, ook al zijn jullie nu eventueel al uit elkaar.

Want als iemand iets doet wat in overeenstemming is met datgene wat hij/zij heeft beloofd, dan laat dat niet alleen zien dat die persoon betrouwbaar is maar ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft.

Het zijn de mensen die niet op een later moment nog met een achteraf verhaal komen, zo van ‘oh maar dat heb ik nooit gezegd, of zo bedoelde ik het niet’.

Het is heel belangrijk dat jullie duidelijk zijn naar elkaar en duidelijkheid mag je zeker verwachten.

Maar misschien zeg je nu wel ‘hmm daar zeg je me wat, dat komt mij bekend voor.

Mijn partner of mijn ex verdraait of verdraaide vaak de boel, hij/zij zei altijd tegen mij dat ik iets had gezegd wat volgens mij helemaal niet zo is’

Besef dan dat dat niet ok is en zeker als dat regelmatig voor kwam of voorkomt in je relatie en dat dat een aanwijzing is dat je te maken hebt met een onveilige relatie.

Stabiliteit in gedrag werkt een veilige relatie in de hand. Want het is natuurlijk heel verwarrend als je partner de ene dag heel positief en geïnteresseerd in je is en je de volgende dag duidelijk links laat liggen.

stilstaan-bij-is-mijn-relatie-nog-de-moeite-waard

Wees attent naar elkaar

Ik zal je een aantal voorbeelden van wat ik bedoel met attent zijn:

Stel jullie zijn op reis en er is nog 1 stoel bij het raam. Jullie willen allebei van het uitzicht genieten. En je partner staat erop dat jij op die stoel gaat zitten.
Dat is een goed voorbeeld van oog hebben voor elkaar, attent zijn, dat je kunt genieten van het feit dat de ander plezier heeft

Nog een ander voorbeeld:

Je partner heeft een voorwerp geleend van een vriend en brengt het voorwerp weer uit zichzelf ongeschonden terug zonder dat die vriend erom vraagt. Dit is ook een bewijs dat hij/zij in staat is rekening te houden met anderen.

Iemand die attent is, respecteert ook de mening van anderen en zal anderen nooit kwetsen.

 Dus mijn vraag hierbij: Kun jij nu zeggen dat je partner of ex deze eigenschap heeft? En heb je die zelf ook? Kun je zeggen dat je voldoende oog hebt voor elkaar?

Ook dat is namelijk een bewijs dat er sprake is van een veilige relatie.

Kunnen jullie elkaar spijt betuigen en vergeven?

Het laatste wat ik hierbij nog wil noemen is als je er niet voor terugdeinst om spijt te betuigen.

Als we achteraf spijt hebben van iets dat we hebben gezegd of gedaan, is het belangrijk als je je partner gemakkelijk kunt zeggen ‘het spijt me dat ik dat heb gezegd of gedaan

Zet je trots dus opzij, want er is een hoger doel dan alleen trots in je relatie.

Sommige mensen hebben zeer veel moeite om hun excuses aan te bieden. Waarschijnlijk hebben ze dat als kind nooit geleerd. Het is echter nooit te laat om te leren!

Mocht je en partner hebben die hier zeer veel moeite mee heeft en het moet bovendien altijd van jouw kant komen, praat er dan samen over.

Het mag niet zo zijn dat de één duidelijk meer de excuses aanbiedt dan de ander. Wanneer jij het gevoel hebt dat dat het geval is en je hebt er last van, aarzel dan niet daar iets van te zeggen.

Hopelijk weet je nu of het de moeite waarde is om nog in je relatie te investeren of dat je beter elkaars wegen kunt laten scheiden. 

Mocht je hierbij hulp nodig hebben? Je wilt meer inzicht in je problemen? Je wilt van je oude pijn af of je liefdesverdriet verwerken? Je kunt me altijd een email sturen naar contact@liefdesverdrietnl. Je kunt je ook op deze pagina inschrijven voor de gratis training 'ex terugwinnen'

Tot slot nog een mooie toepasselijke tekst bij dit artikel 'is mijn relatie nog de moeite waard?'

Hij hield van haar

Dus hij liet haar vrij

Maar ze kwam terug

In de hoop haar vrijheid in te kunnen ruilen

Voor een vaste plek

In een vloeibare wereld

Hij weigerde en zei

"Ik wil jouw liefde.

Niet jouw angst"

ABONNEER Je OP MIJN PODCASTS (klik op de groene balk)

Mijn naam is Marjolein. Veel mensen kennen mij onder mijn auteursnaam Michelle van den Berghe. Sinds 1997 begeleid ik als gediplomeerd relatietherapeute mensen bij liefdesverdriet en/of het terugwinnen van hun ex. Sinds 2020 ben ik gecertificeerd NLP-  Hypnotherapeut en kan ik met deze kennis krachtige veranderingen teweeg brengen bij mijn cliënten. De hulpvragen waar ik mee te maken krijg zijn heel divers. Daar waar sommigen het liefst hun ex willen vergeten willen anderen het liefst hun relatie herstellen. Wil je je ex terugwinnen, je liefdesverdriet verwerken, afrekenen met onzekerheid en sterker worden op persoonlijk vlak? Ik help je er met alle liefde bij en geef je de beste tools om te breken met oude patronen en grote veranderingen in jezelf geboren te laten worden! Je kunt op deze pagina meer lezen over mij

Laat een reactie achter
(reacties worden al dan niet goedgekeurd)

Je email wordt niet gepubliceerd. Vul hieronder je reactie en gegevens in

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Je ex terugwinnen?

Meld je aan voor onze
gratis videocursus

LIEFDESVERDRIET VERWERKEN - HOE KRIJG IK MIJN EX TERUG